Tuesday, 5 April 2011

Kingsteignton

Red Kite over Kingsteignton this morning about 10.00am heading towards Newton Abbot racecourse.
(Jon Avon)